از محصولات پرفروش تکنو ویرا میتوان به کانکتور پیچی اشاره

مشاهده

تکنو ویرا توزیع کننده کانتکتور کورکن با کیفیت در ایران

مشاهده

کانکتور ترمینال پیچی از پرفروش ترین و با کیفیت

مشاهده