اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۵۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۴۵۰۱۶۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۴۰۳۳۰۲۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۴۰۳۳۰۲۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۵۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۱۲۵۴۸۷۸۱۷ ۰۰۹۸
آقا فتحی : ۰۹۳۹۹۷۹۳۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، پاساژاتحادیه ، طبقه اول ، پلاک 12

نمایندگی فروش محصولات هیوندای ال اس LS تکنو ویرا

تلفن

  • ۳۶۶۱۵۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۸۸۴۵۰۱۶۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۴۰۳۳۰۲۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۴۰۳۳۰۲۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۶۱۵۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۰۹۱۲۵۴۸۷۸۱۷ ۰۰۹۸
  • آقا فتحی : ۰۹۳۹۹۷۹۳۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، پاساژاتحادیه ، طبقه اول ، پلاک 12