دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۵۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۴۵۰۱۶۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۴۰۳۳۰۲۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۴۰۳۳۰۲۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۵۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۱۲۵۴۸۷۸۱۷ ۰۰۹۸
۹۱۹۳۹۹۷۹۳۵ ۰۰۹۸
۹۰۵۹۲۹۵۵۶۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، پاساژاتحادیه ، طبقه اول

نمایندگی فروش محصولات هیوندا و دانفوس و پارس فانال تکنو ویرا

تلفن

  • ۳۶۶۱۵۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۸۸۴۵۰۱۶۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۴۰۳۳۰۲۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۴۰۳۳۰۲۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۶۱۵۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۰۹۱۲۵۴۸۷۸۱۷ ۰۰۹۸
  • ۹۱۹۳۹۹۷۹۳۵ ۰۰۹۸
  • ۹۰۵۹۲۹۵۵۶۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، پاساژاتحادیه ، طبقه اول